Bến Xuân - Nhạc: Văn Cao
Ca Sỹ: Khánh Ly Trình Bày: Minh Châu