XUÂN QUA

Nhuận Tâm

  Gởi 22356 để nhớ …


Lao xao cơn gío thổi
Mùa hạ vội vàng qua
Mùa thu còn bao mấy
Bạn bè trường lớp cũ?

Năm bảy hai ta đi
Vào nơi sương khói phũ
Đánh mất cả tương lai

Ước vọng của một đời
Xa người thương chưa ngỏ

Dòng đời trôi mãi trôi
Cuốn, cuốn vào hư vô
Lá vàng cuối đông rụng
Cây đón mùa xuân sang

Nụ mai muộn màng nỡ
Xuân qua ta mấy mùa?
Sao không quên –mà nhớ
Mùa xuân theo chân người


 
  NHUẬN TÂM- 2/2009
Cựu H/S TH Bồ Đề PleikuMore on: trang and vng
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, FREE GoFTP Client