Giòng sông vô hạn

Nhuận Tâm

  Ta mòn mõi tình xưa
Em vời vợi góc trời
Bễ nhớ bờ vô hạn
Tìm nhau chỉ thấy - không

Về một cõi hư không
Trăm năm không còn lại
Chút tình trăm năm – có
Ta và em còn gì?

Hư không – là giòng sông
Trôi hoài không ngơi nghỉ
Có bến bờ hay chăng?
Cuôc nhân duyên đuổi bắt
Giữa đất trời vô biên.

Trăm sông trôi về biễn
Sẽ không còn ai hiễu
"câu chuyện của giòng sông"
Khi Tất Đạt qua sông. 
  NHUẬN TÂM
Cựu HS TH Bồ Đề
2/09More on khng and further information concerning sng
Page provided by GoFTP FREE