Hòai niệm


  Nguyễn thị Ngọc Hương         

 

 
Anh trở lại Pleiku
Một ngày mưa tháng sáu
Vẫn con đường xưa cũ
Còn ai đễ mà chờ !

 

  Mùa xanh cây lá mới
Cánh chim xa cuối trời
Trở về tìm tổ ấm
Trong ngút ngàn yêu thương

 
  Nhớ ngày xưa bên nhau
Mắt em nồng ánh lửa
Dịu dàng và hồn nhiên
Cùng anh, em bước khẻ
 
 

Anh trở về phố nhỏ
Tìm em, em ở đâu
Vẫn con đường xưa đó
Trăm năm ngũ giấc sầu

  Pleiku, 6/2008
NguyễnthịNgọcHương
cựu h/s TH Pleiku