Cổ tích trong thơ


  NgthiNgocHuong          

 

  Cổ tích trong câu thơ
Tim tím bằng lăng buồn
Sao mà yêu đến thế
Cho trái tim dại khờ

 

  Một ngày em xa anh
Như con thiyền xa bến
Một ngày em nhớ anh
Như đá vọng phu chờ
 
  Anh có còn nhớ về
Những tháng ngày dĩ vãng
Lần đôi ta hò hẹn
Cúc quì vàng đồi hoa
 
  Mưa rơi mưa rơi mãi
Hay tiếng lòng ta đây
Trăm ngàn lần điều muốn nói
Chỉ một lần rồi quên
  Pleiku, 2008
NgthiNgocHuong