Tìm bạn học cũ TH Pleiku


         


Nhờ các bạn cựu học sinh các trường Trung học Pleiku,

ai biết tin tức:

Bạn, Nguyễn văn Hiệp, cựu H/s lớp đệ tứ nk: 1964- 1965,

Trường Trung Học Pleiku.
Trước 1975 là Sĩ Quan Không quân, qua Hoa kỳ năm 75, định cư ở Chicago,USA

 

xin liên lạc về hộp thư LTPK hoặc E.mail : phanvcan@gmail.com. Vô cùng cám ơn.
Người tìm : Phan văn Cẩn, Bùi xuân Năng, cựu h/s lớp 9, nk:64-65/ TH Pleiku.
 
 
   
         

 

 

What the world says about pleiku and along with trung
This file uploaded by FREE Go FTP Client