TÀN PHAI

ThuThủy

  Cuối năm nghe lại bài hát cũ
Nghe vọng trong ta những tiếng đời
Âm vang điệu buồn lời than thở
Rơi xuống hồn ta những nốt sầu.

Cuối năm dỡ lại tờ thư cũ
Nét viết người xưa, xưa quá xa
Tìm kiếm gì những dòng chữ dối?
Hơn nữa đời sao vẫn ngóng trông?

Cuối năm đọc lại bài thơ cũ
Vẫn thấy trong ta mới nỗi buồn
Dấu bụi thời gian không thể lấp
Một phần đời ta cứ muốn quên.

Cuối năm ôn lại ngày tháng cũ
Tính toán cộng trừ những buồn vui
Ngoãnh lại sao cuộc đời thấm mệt
Thảng thốt, ô đời như bóng câu.

Cuối năm nhìn lên bầu trời rộng
Mây vẫn xanh và mây vẫn bay
Nắng vẫn vàng và hoa sẽ nỡ
Dẫu người qua vẫn cứ ơ hờ.

Cuối năm nhìn ngoài đêm rất tối
Trăng đâu rồi? dầu bóng trăng non
Tiếng dế giun như lời than khóc
Những mãnh đời hiu quạnh vô âm.

Cuối năm thay những tờ lịch mới
Rồi đất trời vẫn cứ trôi đi
Ngày mai sẽ trỡ thành ngày cũ
Nghe thoảng đâu đây tiếng thở dài.


 
  TRƯƠNG THU THỦY- 1/09More on: cui and nhng
Site Powered by GoFTP FREE Version