MƯA

THU THỦY

  Hôm nay bão về qua thành phố
Mưa mịt mù sương khói góc hư hao
Mưa giọt ngắn, giọt dài, giọt sầu, giọt nhớ
Trên những góc đường mỗi sáng em qua
Trên phố đìu hiu chiều tiễn em về
Mưa mở cửa nỗi buồn ngăn trí nhớ
Mưa của hôm nào đã quá xa xôi.

Mưa phủ hồn bóng tối
Mưa rũ sạch ước mơ
Mưa vùi lấp tình thơ
Mưa dật dờ ão mộng.

Mưa chùng chùng phố xá
Mưa khuất mất đường về
Mưa trắng lòng thương nhớ
Hơi ấm một bàn tay.

Mưa như những giọt lệ của trời gởi đất
Mưa rơi trong mắt em,
Em gởi cho anh.
Mưa trôi hương tóc em ngày ấy
Những sợi buồn sao trói được đời anh?


 
  TRƯƠNG THU THỦY
2/09 

 

More on git and and also trang
This file moved by Go FTP FREE