Những Đoản Thơ Tình Dễ Thương - Xuân 2


  LêXuânHảo        
    Chiều nay Dallas đầy mưa
    Đổ trên thành phố ngày xưa chúng mình
    Chiều nay tuyết rụng ngút ngàn
    Đêm mênh mông lạnh gió bàng hoàng Xuân
    Tôi về hong nỗi nhớ thương
    Đếm từng dấu vết trên đường thân quen
    Café Starbucks lên đèn
    Hắt hiu ghế nhỏ nhớ Anh thuở nào
    Chiều nay Dallas vẫy chào
    Quay lưng tình ấy đảo chao Tôi buồn
    Chiều nay yêu dấu còn vương
    Trên vai đậu xuống muôn phương nỗi sầu
    Chiều nay kỷ niệm về đâu
    Bâng khuâng gọi khẽ chữ đầu tên Anh

        Chiều nay Dallas buồn tênh
        Tôi khuôn tim nhỏ mông mênh nhớ người
        Ngoài kia tuyết chập chùng rơi
        Đổ trên thành phố ngàn đời vắng nhau


((*!*))LêXuânHảo


Further info on nbspchiu and related to nay
Secure FTPS on the planet Go FTP FREE