Trang Chính
 
   
Lịch Sử Trường Trung Học Phạm Hồng Thái - PLEIKU

1970-1971:
Trường được sáng lập bởi Giáo Sư Thái văn Duy dưới quy-chế bán
công và được mang tên là Trường Trung-học Bán-Công Pleiku,
khởi đầu gồm các lớp Đệ Nhất cấp với 5 phòng học nằm chung
trong khuôn-viên trường Nam Tiểu-học.
Chức vụ Hiệu-Trưởng được đảm tràch bởi Gs Thái văn Duy.

1971- 1973:
Nhờ sự phát-triển vượt bực của trường và với sự vận-động tích cực
của Hiệu Trưởng Thái văn Duy trường Trung-học Bán-Công Pleiku đã
được công lập hóa và mang tên là trường Trung-học Tỉnh hạt Pleiku.

Cơ sở mới của trường được xây cất trên một ngọn dồi thoai thoải
nhìn xuống phi trường Cù-Hanh và nằm trên đường Lê-Lợi nối dài,
ngay bên cạnh Ty Thanh-Niên và đã được khai-giảng chính thức vào
ngày 25 tháng 5 năm 1971 .

Gs Thái văn Duy tiếp tục đảm nhận chức-vụ Hiệu-Trưởng của trường
cho tới cuối tháng 2 năm 1973.

1973-1975:
Tháng 3 năm 1973 Gs Nguyễn Đăng Dự đảm nhận chức-vụ
Hiệu Trưởng thay thế cho Gs Thái văn Duy về Sở Học-Chánh Pleiku
để đảm-nhận chức-vụ Chánh Sự Vụ tại đây.
Do yêu-cầu của Giáo Sư Nguyễn Đăng Dự trường Trung-học
Tỉnh Hạt Pleiku đã được chính thức mang tên trường
Trung-học Phạm Hồng Thái kể từ tháng 6 năm 1973.

1974-1975 ngoài những lớp ở bậc Đệ nhất cấp trường
đã có bậc Đệ Nhị cấp với các lớp 10, lớp 11 và lớp 12 A và B.

Nguyễn Đăng Dự
Cựu G/s Trung Học Pleiku, TH Minh Đức và Phạm Hồng Thái
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Phạm Hồng Thái 73-75

 

   
         


Global View of trng and and also pleiku
Fastest FTPS on the planet Go FTP FREE Client