Giã từ trường yêu 


Trang Kim Mai

 

Và …nắng hạ đã thiêu mòn tuổi trẻ
Và sân trường giờ vắng bóng người thương
Ve kiêu sa nhả nhạc sầu phố nhỏ
Hồng-Thái ơi ! hoa nắng trải sân trường

Và cũng bởi vì mến thương nhiều quá
Giờ tạ từ, nghe chua xót làm sao…!
Thôi, thôi nhé ! gửi hàng cây xanh lá,
Lời tạ từ Phạm Hồng Thái thân yêu !

Trang Kim Mai
Cưu H/S lớp 12B, NK 74-75
Trung Học Phạm Hồng Thái
 
 
   
         
World Wide view of hng and trng
Fastest SFTP, FTP and FTPS Client on the Planet, GoFTP FREE Version