Mẹ tôi


 
Trương Phước Lai              


Mẹ tôi một mét năm mươi
Mà sanh mà dưỡng tám người gái trai
Lò rèn nghề tổ cha ngồi
Búa tạ bốn ký mẹ tôi phụ chồng
Lúc lên rẫy lúc làm vườn
Bữa cơm mẹ nấu tinh tươm ngon lành
Mẹ tôi một chữ không thông
Cho con ăn học chẳng màng cực thêm
Ca dao tục ngữ Ngoại truyền
Mẹ tôi dạy lại các con lễ đời
Hết con rồi đến cháu bầy
Bà chăm Ông chứ cậy chi đứa nào

Mẹ tôi một mét năm mươi
Tóc thời đã bạc lưng thời đã cong
Các con nay đã an lành
Chỉ còn thằng út lông bông xứ người
Còn hai năm nữa mẹ ơi
Hoàn thành luận án con thời về bên

Mẹ tôi một mét năm mươi
Ngày nao quai búa mồ hôi ướt đầm


Trương Phước Lai_France
Cựu H/s THCS Phạm Hồng Thái