Phân Ưu


  Nhận được tin buồn:

Ông Trần Thanh Đạm

Phu quân Cô Nguyễn Thị Tình, cựu Giáo sư Trung Học Minh Đức và Phạm Hồng Thái đã mệnh chung tại Houston TX, lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 2008, hưỡng thọ 83 tuổi

Chương trình lễ an táng:
- Lễ phát tang lúc 5g chiều 17 tháng 9 năm 2008
- Thăm viếng ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2008, Nhà Quàn Vĩnh Phước, Houston TX
- Lễ hỏa táng sẽ được cử hành tại Nhà Quàn Vĩnh Phước, Houston TX, lúc 9g sáng 20-9-2008


Tòan thể cựu Giáo sư và học sinh liên trường Pleiku, thành kính phân ưu cùng tang quyến, nguyện cầu hương linh Thầy sớm tiêu diêu miền cực lạc.


Cựu Giáo sư và học sinh Liên Trường Pleiku hải ngoại đồng thành kính phân ưu.