TỐI 15/8 TẦNG 12 HAGL


  Võ Châu_ Bồ Đề

Gởi Năm & MH và Khỉ…
       


                              Dáng xưa đứng tựa - hao gầy
                              Tìm trong phố núi những lời chân mây
                              Tâm theo nẽo ý, thân về
                              Hoàng hôn buông xuống thiên thu đôi bờ.


                              Thôi em,
                                             Đã vỡ mộng đời
                              Trăm năm tơ tóc gởi người chiêm bao.


                              Võ Châu
                              Cựu HS Bồ Đề Pleiku