CHỜ


  Võ Châu_ Bồ Đề        


                              Nghiêng nghiêng bóng ngã trăng tà
                              Nhìn đi-nhìn lại, còn ta với người
                              Ôm vò rượu uống thật say
                              Say cho lúy túy thời gian đứng chờ.


                              Võ Châu
                              Cựu HS Bồ Đề Pleiku