NHỚ


  Phan Anh Chương                                                             Còn, còn mãi thời gian và nhung nhớ
                        Thưở đến trường đồng ước vọng tương lai
                        Như ánh mai thầy cô soi dìu lối
                        Mỗi chúng ta vui vẻ bước vào đời
                        Nhiều khoảnh khắc, không gian học trò ấy
                        Mấy vần thơ sao tả hết dư âm
                        Tâm tình nọ, nỗi niềm nay khép kín
                        Bạn giống tôi thương nếm chặt tương tư
                        Yêu ghét lắm, học nhiều, mộng mơ lắm
                        Cố cho mình một mảnh sáng mai sau
                        Đau lan tỏa bạn, tôi nơi trường cũ
                        Buổi chiến chinh dám nói trước câu gì.

                        Phút phân ly buổi xa trưòng năm ấy
                        Đổi trao quà nhắm mắt bóc rủi may
                        Buồn hay vui? Vô tình tôi bắt được
                        “Lá vỡ dưới chân” chiều ấy chúng tôi mua.

                       


                        Phan Anh Chương
                        Cựu HS Bồ Đề PK