NHỚ


  Phan Anh Chương_ Bồ Đề        


                              Bồ Đề phố núi ba năm học
                              Khá lâu rồi còn nhớ như in
                              Vui làm sao mùa thu áo mới
                              Ngắm liếc nhiều được tí ngẩn ngơ
                              Giờ ra chơi hồn như chấp cánh
                              Đi loanh quanh tìm kiếm thực hư
                              Cứ như thế trách hè đến vội
                              Lại buồn buồn cay mắt biệt ly
                              Năm học cuối xa trường xa bạn
                              Khúc “thương ca mùa hạ” nhớ hoài.


                              Phan Anh Chương
                              Cựu HS Bồ Đề Pleiku