Gởi ... Mộng...


  Nhuận Tâm_ Bồ Đề


                              GỞI...


                              Thu về nỗi nhớ vơi, đầy
                              Âm thầm chiếc lá vàng rơi theo ngày
                              Mưa ngâu ướt đẫm tóc mây
                              Niềm vui em giữ - muộn phiền gởi ta.


---o00---


                              MỘNG ...


                              Bên đời giấc mộng chưa tan
                              Long đong thân phận rong rêu cuộc tình
                              Trầm luân trong cõi vô minh
                              Thiên thu vọng tiếng đi về sắc không


                              Nhuận Tâm
                              Cựu HS Bồ Đề Pleiku