GỞI EM


  Nhuận Tâm                                                                                   Gởi em ta biết gởi gì
                                Gởi trong lời gió những lời yêu thương
                                Lỡ đường tơ, mộng còn vương
                                Ta – em còn vướng bài thơ tự tình.LÃNG QUÊN
                                                Nguyên sơ quảy gánh ta đi
                                                Tìm trong giấc mộng nửa vầng trăng xưa
                                                Ẩn trong những lớp phù vân
                                                Trôi theo năm tháng là lời thiên thu.


                                                                                NHUẬN TÂM - thángGiêngnămCanhDần
                                                                                Cựu HS Bồ Đề PK